Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Rusza rządowy program termomodernizacji budynków „Czyste powietrze”

W dniu 11 września o godzinie 16:00 w Sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Menu główne

Aktualności

2018.09.14 Piknik "Europa zmienia metropolię warszawską"

W niedzielę, 9 września  br., Gmina Izabelin wzięła udział w imprezie plenerowej „Europa zmienia metropolię warszawską”. Piknik organizowany był na  terenie Skweru 1 Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann. Odwiedziło nas nie tylko wielu Warszawiaków, ale także turystów i mieszkańców okolicznych gmin. Miło było porozmawiać także z przybyłymi na wydarzenie mieszkańcami gminy Izabelin. 

2018.09.14 Profilaktyczne badania USG dla dzieci w Ożarowie Mazowieckim

Już  w dniu 23 września 2018 r. Fundacja Ronalda McDonalda we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza na kompleksowe badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat z powiatu warszawskiego zachodniego. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

2018.09.14 Koncepcja organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie sołectwa Hornówek ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu

Przedmiotem opracowania jest doszczegółowienie koncepcji organizacji ruchu na terenie miejscowości Hornówek w Gminie Izabelin w zakresie oznakowania ul. Kurowskiego.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie 4 wariantów koncepcji oznakowania ul. Kurowskiego.

2018.09.14 Jakość powietrza w Polsce w raportach NIK

NIK opublikował raport z badań jakości powietrza w Polsce. Nie może napawać on mieszkańców miast optymizmem. Zdecydowanie lepiej jednak zamieszkiwać w małych gminach, takich jak Izabelin, gdzie jakość powietrza jest zdecydowanie lepsza (na poziomie 50%-60% dopuszczalnych norm krajowych i europejskich).

2018.09.14 Doroczna uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona żołnierzom 7 Pułku Strzelców Konnych i jego Dowódcy płk. Stanisławowi Królickiemu

Zapraszamy na doroczną uroczystość patriotyczno-religijną poświęconą żołnierzom 7 Pułku Strzelców Konnych i jego Dowódcy płk. Stanisławowi Królickiemu, która odbędzie się 22 września 2018 r. o godz. 11.30 na Cmentarzu Wojennym w Laskach.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.