Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Powyższa wyszukiwarka zapożyczona jest z warszawskiej strony segregujna5.um.warszawa.pl
Niewątpliwie będzie ona pomocna mieszkańcom gminy Izabelin, którzy mają problem z umieszczeniem danego odpadu w konkretnym pojemniku/worku. Prosimy jednak pamiętać, że w gminie Izabelin: bioodpady ogrodowe umieszczamy w worku dowolnego koloru (byle nie w tych służących do zbiórki selektywnej) lub odwozimy do PSZOK, tekstylia odwozimy do PSZOK.

Zestawienia ilości odebranych odpadów w 2021 roku

drukuj (Zestawienia ilości odebranych odpadów w 2021 roku)

Przyłączamy się do zbiórki makulatury dla Lenego!

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Harmonogramy wywozu odpadów na 2021 rok

Godziny otwarcia i regulamin PSZOK

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Kontrole przydomowych kompostowników

Na terenie gminy Izabelin rozpocznie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim wszystkich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Izabelin.

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2020 r.

Trwa nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2020 r.

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych jest dostępny w załącznikach.

Kompostowanie odpadów

  • System kompostowania
  • tablica_PSZOK_kompost2

drukuj (Kompostowanie odpadów)

INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK

Zapraszamy do przeczytania informacji w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Od 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika.

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2019 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2019 r.

Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”

Rozpoczynamy konferencję „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”.  

Przedstawiciele rządu i samorządu województwa przedstawią planowane zmiany w prawie w obszarze gospodarki odpadami, wspólnie zastanowimy się czy tak drastycznych podwyżek cen można uniknąć oraz rozwiniemy temat końcowego użytkownika systemu odbioru odpadów i włączania mieszkańców w wypracowywanie rozwiązań.

Zapraszamy do oglądania:

Relacja online z konferencji

drukuj (Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”)

Nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych oraz odebranych nieczystościach ciekłych

Dnia 8 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), które m.in. zawiera nowe wzory sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących PSZOK oraz prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pismo dot. opiniowania projektu PGO WM 2024

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dot. opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Nowe wzory sprawozdań dla firm odbierających odpady komunalne


STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!

drukuj (STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!)

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST - 2015 R.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r.

 

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2014r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 64 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

  • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin

drukuj (Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin)

  • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-10-17

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.