Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Komunikat dla wykorzystujących wyroby zawierające azbest

Obowiązek przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest (na podstawie inwentaryzacji – spisu z natury).

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. 2011.8.31) Wykorzystujący azbest zobowiązany jest do przedłożenia corocznie do 31 stycznia informacji o wynikach inwentaryzacji wyrobów azbestowych poprzez sporządzenie spisu z natury odpowiedniemu marszałkowi województwa, a w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - wójtowi gminy. 

Wzory formularzy inwentaryzacyjnych:

  • INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
  • OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 22 722 89 31

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania:

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.