Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Instrukcja ze sposobem zachowania się w momencie napotkania dzikich zwierząt

Kampinoski Park Narodowy zawiadamia, że jeżeli spotkamy zwierzynę grubą w terenie zabudowanym, to należy spokojnie i powoli się od niej oddalić. W przypadku łosia baczną uwagę należy zwrócić na jego łyżki, czyli uszy. Gdy łoś wyciąga szyję do przodu i lekko opuszcza głowę, a łyżki kładzie po sobie, to niewątpliwy znak, że szykuje się do ataku, który następuje błyskawicznie. Warto wiedzieć, że łosie bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi, np. poprzez głośne mówienie, błyskanie fleszem lub zwyczajne przemieszczanie się w ich kierunku. Każde takie zachowanie może być odebrane przez zwierzę jako zagrożenie, na które łoś może odpowiedzieć atakiem. Skutkiem takiego postępowania może być też to, że zwierzę w dramatyczny sposób skończy życie, bo wystraszone zacznie uciekać na oślep i może np. złamać sobie kark uderzając w siatkę ogrodzenia. Nie należy robić gwałtownych ruchów. Szczególnie niebezpieczna może okazać się locha z warchlakami, która wyczuwając zagrożenie dla swojego potomstwa, może zaatakować.

Zwierzyna drobna na widok człowieka na ogół szybko ucieka. Jednak kiedy jest inaczej, to nie należy się do niej zbliżać, ani tym bardziej jej głaskać, bowiem jest ryzyko,
że zwierzę może być chore na wściekliznę, którą człowiek może się zarazić.

Jeszcze do niedawna spotkanie dzikiego zwierza możliwe było głównie na łonie natury. Niestety w związku z coraz większą zabudową terenów zielonych, ingerujemy
w środowisko dzikich zwierząt. Konsekwencją tego jest to, że spotkanie ich
w zabudowaniach ludzkich jest coraz bardziej powszechne. Należy pamiętać, że nie powinno się dokarmiać żadnych dzikich, gdyż przyzwyczajają się one do tego zmniejszając odległość, która dzieli je od człowieka, mogą powodować zagrożenie dla nas i dla siebie.

 

(źródło: pismo Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 17.05.2017 r., znak: DL/4520/8/17) 

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.