Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pytania do Wójta należy kierować na adres e-mail: sekretariat@izabelin.pl

Przed przesłaniem pytania do Wójta należy zapoznać się z regulaminem.

Regulamin funkcjonowania panelu "Pytanie do wójta"

 1. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej, najdalej w ciągu 2 tygodni od zadania pytania.
 2. Przed zadaniem pytania należy sprawdzić, czy nie została już na nie udzielona odpowiedź w panelu "Odpowiedzi na pytania do wójta".
 3. W pytaniach zachowana zostanie oryginalna pisownia.
 4. Na stronie nie będą publikowane pytania, w których znajdują się słowa niecenzuralne, lub treści oskarżające i obrażające konkretne osoby.
 5. Moderator strony zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od publikacji danych osobowych zawartych w treści pytań.

drukuj ()

Pytanie do Wójta z dnia 30 sierpnia 2020 r. roku w sprawie dopuszczalności przejścia nad ciekiem wodnym w Truskawiu
Pytanie do Wójta z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących planu przestrzennego zagospodarowania wzdłuż rowów melioracyjnych w Truskawiu
Pytanie do Wójta z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wymiany pieców i czystego powietrza.
Pytanie do Wójta z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji na temat dróg w gminie Izabelin
Pytanie do Wójta z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwały krajobrazowej
Pytanie do Wójta z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ulicy Ks. Wolffa
Pytanie do Wójta z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie tragicznego stanu ulicy Skibińskiego.
Pytanie do Wójta z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie praw osób z niepełnosprawnościami.
Pytanie do Wójta z dnia 13 oraz 23 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków na drogi w poszczególnych sołectwach.
Pytanie do Wójta z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie barierek zabezpieczających przy ul. 3 Maja oraz poszerzenia pasa drogowego na ul. Młodzieżowej w Laskach.
Pytanie do Wójta z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie koncepcji zagospodarowania centrum wsi Izabelin C.
Pytanie do Wójta z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nowego chodnika
Pytanie do Wójta z dnia 9 października 2018 r. w sprawie recyklingu odpadów
Pytanie do Wójta z dnia 12 września 2018 r. w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego
Pytanie do Wójta z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie flagi Unii Europejskiej
Pytanie do Wójta z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Pytanie do Wójta z dnia 8 lipca 2018 r. w sprawie skablowania sieci energetycznych
Pytanie do Wójta z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie raportu z realizacji Strategii rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030
Pytanie do Wójta z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie boiska lekkoatletycznego
Pytanie do Wójta z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w gminie Izabelin
Pytanie do Wójta z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ścieżek rowerowych
Pytanie do Wójta z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ścieżek rowerowych
Pytanie do Wójta z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie inwentaryzacji palenisk
Pytanie do Wójta z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie parkingu przy Urzędzie Gminy Izabelin
Pytanie do Wójta z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie pasów na jezdniach
Pytanie do Wójta z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie kanalizacji w ul. Boiskowej w Hornówku
Pytanie do Wójta z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie remontu ulicy Pogodnej w Laskach
Pytanie do Wójta z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie zanieczyszczenia działek w Truskawiu
Pytanie do Wójta z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zalanej piwnicy
Pytanie do Wójta z dnia 12 października 2017 r. w sprawie dziur na ul. Skrajnej w Hornówku
Pytanie do Wójta z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dzików na ulicach Izabelina
Pytanie do Wójta z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka na terenie Gminy Izabelin
Pytanie do Wójta z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nawierzchni na ul. Skrajnej
Pytanie do Wójta z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie dostarczania internetu w technologii światłowodowej
Pytanie do Wójta z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie spotkania sołeckiego w dniu 28 czerwca 2017 r.
Pytanie do Wójta z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie obiecanych danych dot. założeń remontu ulic Podbipięty - Słowackiego - Małachowskiego
Pytanie do Wójta z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie tegorocznej Akcji lato w Gminie Izabelin
Pytanie do Wójta z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie montażu lustra drogowego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Projektowaną w Izabelinie C
Pytanie do Wójta z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie planu budowy drogi łączącej ul. Sienkiewicza z Mościskami
Pytanie do Wójta z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zajęć dla dzieci organizowanych zimą i latem
Pytanie do Wójta z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyłączeń prądu
Pytanie do Wójta z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Chodkiewicza
Pytanie do Wójta z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie remontu ul. Langiewicza
Pytanie do Wójta z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie reklam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Pytanie do Wójta z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie nieprawidłowości w osadzeniu palisady betonowej, znajdującej się wzdłuż chodnika pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Wojska Polskiego w Hornówku
Pytanie do Wójta z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie budowy skateparku
Pytanie do Wójta z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie nawierzchni ulicy Paderewskiego
Pytanie do Wójta z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ścieżek rowerowych
Pytanie do Wójta z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Sienkiewicza
Pytanie do Wójta z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ścieżek rowerowych.
Pytanie do Wójta z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany rozkładu jazdy ZTM
Pytanie do Wójta z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa przejazdu przez wyremontowany most w Lipkowie i skrzyżowanie w Mościskach
Pytanie do Wójta z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu
Pytanie do Wójta z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wysypiska Radiowo i metali ciężkich, przepompowni paliw w Mościskach oraz zdrowia, bezpieczeństwa, racjonalnego wydawania pieniędzy i lepszego komfortu życia
Pytanie do Wójta z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Pytanie do Wójta z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie publikacji protokołów

Pytanie do Wójta z dnia 28 marca 2016 r. dot. wyłączeń prądu
Pytanie z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wdrażania "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030"

Odpowiedź na pytanie z dnia 2 marca 2016

Pytanie do Wójta z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie oświadczeń majątkowych Wójta i podwyżki opłat za wywóz odpadów z posesji

Pytanie do Wójta z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie ul. Północnej w Truskawiu

Pytanie do Wójta z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie deklaracji śmieciowej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W KWESTII ZMIAN WYSOKOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI w 2015r.

Pytanie do Wójta z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie chodnika w ul.H.Sienkiewicza we wsi Izabelin B

Pytanie do Wójta z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie stacji bazowej przy ul. 3 Maja w Hornówku

Pytanie do Wójta z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie budowy kanalizacji w Hornówku oraz chodnika w ul. Lipkowskiej

Pytanie do Wójta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej systemu ścieżek rowerowych.

Pytanie do Wójta z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie utwardzenia ul. Końcowej w Izabelinie C

Pytanie do Wójta z dnia 11 stycznia 2015 r. w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.