Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam!
W związku z powstającymi ścieżkami rowerowymi mam kilka pytań :

 1. Czy gmina przewiduje, że prace zostaną odebrane przez zewnętrzną instytucje/firme posiadającą odpowiednie uprawnienia i kompetencje do oceny zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami i przepisami? Jeśli tak, to prosiłbym o podanie nazwy, jeśli nie to czy gmina może wystąpić z prośbą o odebranie prac do kogoś z poza gminy.
 2. Czy termin zakończenia prac (30 czerwca) nie jest zagrożony? Niepokoi mnie zwłaszcza sytuacja, którą obserwuje na trasie Laski - Mościska,  gdzie prace od dłuższego czasu nie posuwają się na przód i utrudniają wszystkim mieszkańcom komunikacje.
 3. Czy odcinek od poczty w Izabelinie do Lasek  (obecnie istniejący ciąg pieszo - rowerowy z kostki bauma) zostanie przebudowany (zastąpiony inną nawierzchnią)?
 4. Czy istnieją i jak długi obszar czasu obejmują warunki gwarancyjne z wykonawcą?

Pozdrawiam,
T. K.


Szanowny Panie,

Uprzejmie informujemy, że cała inwestycja „Budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin” odbywa się po kontrolą dwóch Inspektorów Nadzoru. Są to niezależne osoby z uprawnieniami budowlanymi wybrane w konkursie ofert. Ich nadzór dotyczy branży drogowej i sanitarnej. Dodatkowo kontrolę nad inwestycją prowadzi zarządca drogi - Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. W celu zapewnienia lepszego monitorowania inwestycji, co tydzień odbywają się spotkania koordynacyjne, w których uczestniczą Inspektorowie Nadzoru, przedstawiciel firmy wykonującej prace, kierownik budowy, inspektorowie z ZDP oraz przedstawiciele gminy, na których omawiane są bieżące sprawy związane z budową. Odbiór końcowy robót odbędzie się w obecności wyżej wymienionych osób.

Termin wykonania inwestycji zostanie przedłużony do końca sierpnia, ze względu na konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na odcinku rondo - skrzyżowanie z ul. Partyzantów w Laskach . Okres wakacyjny ze względu na mniejszy ruch samochodowy wydaje się być najbardziej właściwym terminem do wykonania tych prac. Pozwoli to także na zmniejszenie natężenia prac jednocześnie realizowanych co wpłynie na redukcję uciążliwości dla mieszkańców i kierowców.

Obecnie prowadzone przedsięwzięcie nie przewiduje wymiany kostki na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do ul. Partyzantów w Laskach.

Inwestycja ” Budowy dróg rowerowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin”  objęta jest gwarancją na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i obejmuje cały zakres wykonanych prac.


Z poważaniem, 


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.