Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Od kilku lat jestem mieszkańcem naszej Gminy. W ostatnim numerze "Listów do Sąsiada" (nr 12/2014) zainteresował mnie wywiad, którego Pan udzielił, a w nim szczególnie  wypowiedź dotycząca istotnych zmian w komunikacji pomiędzy Władzami Gminy a jej Mieszkańcami. Powiedział Pan m.in., że:
"Nadchodzący rok przyniesie więcej konsultacji społecznych, których zakres – bo taka jest wola mieszkańców – zwiększy się o kolejne istotne sprawy, dotyczące życia wspólnoty gminnej.
Zresztą rok 2015 jest ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowej strategii zrównoważonego rozwoju Gminy, a zatem jest to pora na przyjęcie nowej strategii na lata 2016 -2025. Czasy, kiedy taki strategiczny dokument był opracowywany bez udziału społeczeństwa dawno minęły."

Nie ukrywam, że powyższa wypowiedź wzbudziła moje nieskrywane nadzieje na powrót do ideałów i intencji Kolegi Profesora M. Kuleszy, jakie przyświecały nam przy realizacji reformy samorządu terytorialnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc niniejszym  zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:
1. jaki jest stan prac nad nową Strategią,
2. jak wygląda harmonogram tych prac,
3. jakie osoby i ewentualnie podmioty lub organizacje są w te prace zaangażowane,
4. kiedy i w jakiej formie przewidywane są konsultacje, o których wspomina Pan w swojej wypowiedzi.

Wydaje się, że ze względu na fakt, iż mamy początek 2015 roku a nowa Strategia miałaby obowiązywać od 2016 roku, pytania te są jak najbardziej zasadne.

Uważam, że biorąc pod uwagę rangę, wagę i doniosłość takiego dokumentu, który ma przecież określać wizję Gminy na kolejną dekadę, absolutnie niezbędnym wydaje się, informowanie społeczności lokalnej o tych sprawach, jak najwięcej, jak najwcześniej i w możliwie wielu miejscach, tak aby dokument ten odzwierciedlał poglądy jak najszerszej części Mieszkańców naszej Gminy, z którą mogliby  się w całości utożsamiać.

Z poważaniem
P.M
.

 

Izabelin, dnia 20 stycznia 2015 r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin są dopiero w fazie wstępnej tzn. zbieramy oferty od ewentualnych wykonawców. Z chwilą wyboru wykonawcy będzie możliwe przedstawienie harmonogramu prac, osób i podmiotów zaangażowanych oraz przybliżony termin konsultacji społecznych. Co do formy konsultacji to są one określone w uchwale Nr IV/11/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji społecznych".

Z poważaniem,

Witold Malarowski

 

 

drukuj ()

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-20

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.