Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zmiana rozkładu linii 210 oraz lokalizacji przystanku Chodkiewicza 01

Od dnia 7 listopada br. (sobota) nastąpi zmiana rozkład jazdy autobusu linii 210. Korekta rozkładu jazdy jest wynikiem zmiany lokalizacji przystanku CHODKIEWICZA 01, a także ZTM wprowadza korekty odjazdów z obu krańców linii.

Zmiana lokalizacji

Rozkłady jazdy

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Informacja w sprawie biletów autobusowych na przejazd linią Z10

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach UG Izabelin, przekazanymi wcześniej przez Zarząd Transportu Miejskiego na całej linii autobusowej Z10 obowiązują bilety ważne w I strefie biletowej. 

Pasażerowie posiadający bilety ważne w I strefie, na których w trakcie kontroli biletów nałożono karę za brak ważnego biletu, proszeni są o składanie w ZTM odwołań od wezwania do zapłaty: https://warszawa19115.pl/-/odwolanie-od-wezwania-do-zaplaty-zarzad-transportu-miejskiego-

Informacja pasażerska w pojazdach na linii Z10 zostanie uzupełniona przez ZTM o informacje dotyczące obowiązującej w pojazdach taryfy.

Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego

W dniu 31 lipca firma Fal Bruk przystępuje do zamknięcie ruchu na ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Zamkniecie ruchu nastąpi około godz. 12:00.

Zamknięcie ul. 3 Maja

Z dniem 30.07.2020 r. nastąpi zapowiadana przez Zarząd Dróg Powiatowych zmiana organizacji ruchu na trwającej przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C. Zapowiadane zamknięcie ruchu ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego, nastąpi po komisyjnym odbiorze oznakowania i skierowaniu autobusów na trasy objazdowe przez nadzór ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. 

Wprowadzenie zmian zaplanowane jest między godzinami 9:00-10:00. Prosimy śledzić stronę Warszawskiego Transportu Publicznego: https://www.wtp.waw.pl/, gdzie będą publikowane aktualne informacje o zmianach i rozkłady jazdy obowiązujące dla skróconej linii 210 oraz linii zastępczej Z10.

drukuj (Zamknięcie ul. 3 Maja)

Apel ZTM o zasłaniania ust i nos w komunikacji zbiorowej

drukuj (Apel ZTM o zasłaniania ust i nos w komunikacji zbiorowej)

Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku "URZĄD GMINY 01"

Z dniem 21 kwietnia 2020 r. wykonawca prac przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C firma Fal Bruk, przystępuje do kolejnego etapu robót związanego z budową kanalizacji deszczowej w na odcinku od ul. Tetmajera do drogi wewnętrznej prowadzącej na teren jednostki wojskowej. W związku z powyższym zostanie tymczasowo zmieniona lokalizacja przystanku autobusowego "URZĄD GMINY 01", który na czas prowadzenia robót zostanie przeniesiony w rejon skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Tymczasowa lokalizacja przystanku będzie funkcjonować do 09.05.2020 r. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu na ul. 3 Maja będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Pełna informacja: 
https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2020/04/15/czasowa-zmiana-lokalizacji-przystanku-urzad-gminy-01-w-izabelinie/

drukuj (Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku "URZĄD GMINY 01")

Zasady korzystania z komunikacji miejskiej

Na mocy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, wprowadzającego na terenie kraju stan epidemii od środy, 25 marca, w środkach transportu może jednocześnie podróżować, nie więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących. W związku z tym, przywrócono również standardowy rozkład jazdy dla linii 210.

W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego pojawiły się dodatkowe elementy informacji pasażerskiej. Na prawym płacie każdych drzwi (z wyjątkiem drzwi wyłączonych z użytkowania z uwagi na bezpieczeństwo prowadzącego), a także na jednym z okien bezpośrednio sąsiadujących z drzwiami pojawiły się informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą jechać jednocześnie pojazdem.

drukuj (Zasady korzystania z komunikacji miejskiej)

Zmiany w rozkładach jazdy pojazdów WTP

Od poniedziałku, 23 marca, pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego, z wyjątkiem pociągów SKM, będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy.

Od poniedziałku, 23 marca, Warszawski Transport Publiczny będzie kursował według sobotnich rozkładów jazdy, zasilone o dodatkowe pojazdy. W godzinach komunikacyjnego szczytu, na trasy najważniejszych linii autobusowych i tramwajowych wyjadą dodatkowe autobusy. Te linie to: 2, 24, 26,  31, 109, 122, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 189, 190, 504, 507, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739, 743. Dodatkowo uruchomione zostaną linie: 317, 326, 340, 345, 401, 402, 412, 414.

Metro będzie kursowało z częstotliwością sobotnią, z dodatkowymi pociągami w godzinach szczytu. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej wszystkich linii będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego.

Autobusy linii lokalnych L będą kursowały według normalnych rozkładów jazdy poza L31, L33, L34, L44, L49, L50.

drukuj (Zmiany w rozkładach jazdy pojazdów WTP)

Informacja o zmianie rozkładu jazdy L18

Z dniem 02.03.2020r. uległ zmianie rozkład jazdy linii L18, którego aktualna treść jest dostępna na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego: https://tiny.pl/tvkg9

Powodem wprowadzonych zmian było dostosowanie rozkładu jazdy do wniosków, które wpłynęły ostatnim czasie do Urzędu Gminy Izabelin a dotyczyły wydłużenia godzin kursowania linii L18 w godzinach wieczornych oraz dostosowanie rozkładu do popołudniowych godzin zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja.

drukuj (Informacja o zmianie rozkładu jazdy L18)

  • data: 2020-03-02

Tymczasowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 210 na okres zbliżających się ferii zimowych

Z dniem 08.02.2020r. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza tymczasowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 210 na okres zbliżających się ferii zimowych. Związane jest to ze zmianą przewoźnika który od dnia 8.02.2020r. będzie obsługiwał to połączenie. Obszar naszej gminy będzie obsługiwany najnowszymi autobusami przegubowymi z ekologicznym napędem na gaz CNG firmy Arriva - przewoźnik ma bazę techniczna zlokalizowaną na terenie gminy Stare Babice przy ul. Estrady.

 

W związku z powyższym ZTM zaplanował, że rozpoczęcie kursów będzie miało miejsce bezpośrednio w Truskawiu, bez konieczności tak jak miało to miejsce do tej pory, dojazdów taboru autobusowego z zajezdni położonych na terenie Warszawy. Zmiana rozkładu jazdy obejmie rezygnację z kursów o znikomym wręcz wykorzystaniu przez pasażerów w kierunku tak zwanego przeciwpotoku. Tym samym z rozkładu jazdy linii 210 z dniem 08.02.2020r. usunięte zostaną kursy odjeżdżające z krańca „Skibińskiego 01” w kierunku Metra Młociny o godz. 04:17 i 37 w dniu powszednim oraz 04:17 w dni świąteczne.

Na wniosek Gminy Izabelin, Zarząd Transportu Miejskiego pracuje obecnie nad uwzględnieniem usuniętych kursów linii 210 w najbardziej pożądanych przez pasażerów godzinach porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego i wprowadzeniem tych zmian po okresie ferii zimowych.

drukuj (Tymczasowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 210 na okres zbliżających się ferii zimowych)

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego - 4 czerwca 2019 r. godz. 17:00

  • ztm
  • ztm_s.2

drukuj (Zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego - 4 czerwca 2019 r. godz. 17:00)

Informacja o wprowadzeniu zmian w trasie linii L18

Z dniem 13.05.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych powraca do prac związanych z remontem nawierzchni ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, przerwanej w na okres zimowy 2018/2019.


Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje zamknięcie ul. Sienkiewicza i wyznaczenie objazdu drogami powiatowymi: na terenie Gminy Izabelin - ul. 3 Maja, ul. ks. Aleksandra Fedorowicza, ul. Lipkowską a następnie drogami powiatowymi na terenie Gminy Stare Babice: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Henryka Sienkiewicza.

Przywrócenie stałej trasy linii L18 nastąpi po zakończeniu prac bitumicznych na ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz prowadzonych równolegle pracach drogowych na ul. Izabelińskiej w Starych Babicach.

W związku z powyższym od dnia 13.05.2019 r. wprowadzona zostaje do odwołania zmiana trasy linii autobusowej L18 w następującym zakresie:

drukuj (Informacja o wprowadzeniu zmian w trasie linii L18)

Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych 2019

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie zimowych ferii szkolnych 2019;

W dniach 28.01 - 08.02.2019 r:


AUTOBUSY:
- zawieszone będzie kursowanie linii:  205, 256, 304, 318, 320, 323, 332, 379, 380, 412,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii:  115, 120, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 211, 
  326, 401, 411, 504, 519, 522, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których  objaśnienie podano w informacji  przystankowej),
- linie: 182, 507, 523 kursować będą wg specjalnych rozkładów jazdy,
- korekta trasy linii: 
•    154 (wprowadzenie podjazdów do krańca Fort Radiowo w zastępstwie kursów zawieszonej linii 320)
•    156 (zmiana trasy linii, przejazd przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256),
•    157 (zmiana trasy linii przez ul.Hłaski w zastępstwie zawieszonej linii  205),

TRAMWAJE:

- linie: 1, 9, 17, 33 kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,

METRO i SKM: - kursują bez zmian
 

 

drukuj (Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych 2019)

Przywrócenie podstawowej trasy linii L18 na terenie Izabelina

Od 11 stycznia 2019 r. wraca podstawowa trasa linii L18 na terenie Izabelina

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - linia L18

 

drukuj (Przywrócenie podstawowej trasy linii L18 na terenie Izabelina)

Komunikacja miejska

Informacje prasowe dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego, m.in. o zmianach tras, nowych liniach, czasowych zmianach tras itp. dostępne są na stronie internetowej www.ztm.waw.pl

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Rozkłady jazdy komunikacji autobusowej

autobus linii 708

autobus linii 701

autobus linii L-7

autobus linii L-18

autobus linii nocnej N58

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Mapa z przebiegiem tras

Izabelin część zachodnie

Izabelin część wschodnia

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-01-12

Rada Gminy poparła złożenie przez Wójta deklaracji w sprawie objęcia Gminy Izabelin I strefą biletową z dniem 1 września 2018 r.!!!

W dniu 28 marca 2018 r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek wraz z Zastępcą Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renatą Kaznowską  poinformowali podwarszawskie gminy o istotnej modyfikacji Programu Warszawa+ mającej na celu obniżenie cen dla pasażerów na bilety długookresowe (30- i 90-dniowe) komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie dopłat ze strony tychże gmin. 

Otwarte spotkanie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego i ZTM zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką transportu publicznego oraz Mieszkańców aglomeracji warszawskiej na otwarte spotkanie Rady w dniu 18 czerwca o godzinie 17.00 w Sali Rudniewa na 4 piętrze Pałacu Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej).

Pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

Gmina Izabelin w 1. strefie biletowej

5 lipca 2018 r., podczas LXX sesji, Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic pierwszej strefy biletowej. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Na jej mocy cała gmina Izabelin od 1 września 2018 r. zostanie objęta 1. strefą biletową ZTM.

I Strefa biletowa w gminie Izabelin od 1 września 2018 r.

Jak już wiadomo z dniem 1 września 2018 r. gmina Izabelin przybliży się do Warszawy i Łomianek, czy Marek, gdyż znajdziemy się w 1 strefie biletowej ZTM.

Jakie bilety obowiązują w liniach L-7 i L-18 po wejściu do 1 strefy?

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi sytuacji w zakresie biletów w liniach lokalnych L-7 i L-18 informujemy, iż w liniach tych honorowane są bilety okresowe, emitowane przez Zarząd Transportu Miejskiego: 90-dniowe, 30-dniowe, dobowe, 3-dniowe, weekendowe, weekendowe grupowe, bilet seniora, bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci oraz bilety jednorazowe i miesięczne emitowane przez przewoźnika, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.