Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Gmina Izabelin w 1. strefie biletowej

5 lipca 2018 r., podczas LXX sesji, Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic pierwszej strefy biletowej.  Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Na jej mocy cała gmina Izabelin od 1 września 2018 r. zostanie objęta 1. strefą biletową ZTM. 

Gmina Izabelin od kilku lat ubiegała się o włączenie całego jej obszaru do pierwszej strefy biletowej, mając na uwadze dobro jej mieszkańców, w większości pracujących na terenie Miasta stołecznego,  uczących się lub korzystających z oferty instytucji i przedsiębiorstw warszawskich.  Już w 2016 roku, w wyniku rozmów i korespondencji  z wiceprezydentem, J. Jóźwiakiem udało się skutecznie złożyć wniosek o redukcję wysokości opłat za bilety długookresowe dla mieszkańców podwarszawskich gmin, dzięki czemu ceny biletów 30- i 90-dniowych na strefy 1 + 2 od roku zostały obniżone o 15% bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez gminy podwarszawskie. 
      W wyniku szeregu działań mających na celu zwiększenie dochodów gminy i zmniejszenie obciążeń, w tym istotnego zredukowania wysokości zadłużenia gminy i kosztów jego obsługi, na przestrzeni ostatnich lat gmina skutecznie wygospodarowała środki niezbędne do pokrycia wzrostu opłaty rocznej  za usługi ZTM, z pułapu 1,5 mln zł do 2,25 mln zł. Dziękujemy zarazem tym wszystkim Mieszkańcom, którzy są zameldowani i rozliczają podatki jako zamieszkujący w naszej gminie,  gdyż to dzięki nim opłaty z tytułu „Janosikowego” są mniejsze,  a udział w budżecie gminy dochodów z tytułu  PIT istotnie większy. 
        W wyniku obecnej uchwały Rady Miasta Warszawy, z dniem 1 września br. osoba dorosła będzie płaciła za bilet 90-dniowy 280 zł,  a uczeń lub student - 140 zł, podczas gdy za bilet 30-dniowy będzie to odpowiednio: 110 zł i 55 zł. Prowadzone są także rozmowy z ZTM w kwestii redukcji z dniem 1 września br. cen biletów 90-dniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do 20 roku życia o 50%. Rada gminy przyjęła także uchwałę o 50% dopłacie do biletów 90-dniowych dla dzieci z rodzin 3+.  
        Od 1 września potanieją także bilety jednorazowe, czasowe i krótkoterminowe, gdyż będą to bilety w cenach właściwych dla 1 strefy,  czego nie oferował program Warszawa+,  z którego chcą skorzystać Stare Babice. Na biletach 1 strefy dojedziemy nie tylko do Warszawy, ale i do Łomianek,  Marek czy Konstancina-Jeziornej. Do Starych Babic, czy Ożarowa dojedziemy L-ką lub w przypadku korzystania z linii 7xx będziemy musieli kupić bilet na strefy 1 + 2. 
       O dalszym rozwoju projektu wejścia gminy Izabelin do 1. strefy biletowej i innych związanych z tym zmianach, będziemy informować.

 

drukuj (Gmina Izabelin w 1. strefie biletowej)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.