Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Oświetlenie ul. Leśnej w Hornówku

Oswietlenie_Lesna.png

W kwietniu firma BUDWEX z Truskawia wybudowała 20 punktów oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Hornówku. Wartość robót wyniosła 100 tys. zł.

drukuj (Oświetlenie ul. Leśnej w Hornówku)

Odwodnienie otoczenia pętli autobusowej w Truskawiu

Petla_Truskaw.png

W maju firma FORM-AWA z Izabelina wykonała odwodnienie pętli autobusowej i odcinka ul. Skibińskiego w Truskawiu. Roboty objęły wykonanie drenażu o długości 150 m, rurociągu odpływowego o długości 150 m oraz  4 studni drenarskich, jednej studni zbiorczej i wpustu ulicznego. Wartość robót wyniosła 87 330 zł.

drukuj (Odwodnienie otoczenia pętli autobusowej w Truskawiu)

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie

Logo_POIiS

W styczniu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI IZABELIN.

Projekt polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w gminie Izabelin oraz modernizacji oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu.

W wyniku realizacji działań objętych projektem wykonane zostaną:

  • modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie węzła mechanicznego wraz z zakupem specjalistycznego wozu do czyszczenia i udrażniania kanałów;
  • sieć kanalizacji sanitarnej: 8,55 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
  • 5 przepompowni ścieków;
  • 2,8 km sieci wodociągowej
  • zakupiony zostanie samochód specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanałów.

Projekt został podzielony na 9 zadań:

ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Olszowej w Truskawiu, w tym: ok. 0,1 km sieć grawitacyjna, ok. 0,05 km kanał tłoczny, pompownia sieciowa: 1 szt., przyłącza: 16 szt.

ZADANIE 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Kołłątaja, Kmicica, Księcia Jeremiego, Ketlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana w Izabelinie B, w tym: ok. 1,7 km sieć grawitacyjna, przyłącza: 76 szt.

ZADANIE 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach: Bociania, Żurawia, Północna w Truskawiu, w tym: ok. 1,7 km sieć grawitacyjna, ok. 0,1 km kanał tłoczny, pompownie sieciowe: 3 szt., przyłącza: 41 szt.

ZADANIE 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach Lubomirskiego, Jana Kazimierza w Izabelinie B, w tym: ok. 0,6 km sieć grawitacyjna, przyłącza: 20 szt.

ZADANIE 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fedorowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w Hornówku, w tym: ok. 4,5 km sieć grawitacyjna, ok. 0,03 km kanał tłoczny, pompownia sieciowa: 1 szt., przyłącza: 199 szt.

ZADNIE 6. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna, w Truskawiu, sięgacz od ul. Północnej, w tym: ok. 2,6 km wodociąg, przyłącza: 32 sz.

ZADANIE 7. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Hornówku w tym: ok. 0,3 km wodociąg, przyłącza: 14 szt.

ZADANIE 8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie węzła mechaniczno-biologicznego, w tym wymiana urządzeń wstępnego oczyszczalnia – 2 szt. kraty schodkowe na sita obrotowe, spiralne lub bębnowe.

ZADANIE 9. Zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej, przeznaczonego do czyszczenia kanałów przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego ssąco-tłoczącego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu.

23 września 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Umowę podpisali: Zarząd GPWiK w osobach Waldemara Roszkiewicza i Marcina Sobczaka oraz prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

drukuj (Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie)

Przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z budową odwodnienia

Również w grudniu firma BUD-BRUK z Pruszkowa zakończyła przebudowę ul. Brzozowej w Laskach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zakres zadania objął:

  1. Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym ponad 400 m kanału grawitacyjnego, kanał tłoczny, przyłącza, przepompownię wód deszczowych z zasilaniem, 11 studni kontrolnych połączeniowych, studnię rozprężną, 19 studzienek ściekowych z wpustami, naprawę istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy;
  2. Wykonanie infrastruktury niezbędnej do przebudowy punktów oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 1 km;
  3. Przebudowę nawierzchni drogi na odcinku ponad 800 m, wraz z wykonaniem chodników i podjazdów do posesji.

Wartość robót wyniosła 1 394 702,83 zł. Wiosną zostaną wykonane prace w zakresie zieleni drogowej oraz oznakowania poziomego.

 

Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej

Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej

Przebudowa Brzozowej  Przebudowa Brzozowej  Przebudowa Brzozowej  Przebudowa Brzozowej

drukuj (Przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z budową odwodnienia)

Przebudowa ul. Chodkiewicza w Izabelinie

Pod koniec lipca rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę II etapu ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską) w Izabelinie. Wykonawcą inwestycji jest firma INSTAL-NIKA z Warszawy.

Wartość umowy to 464 571,07 zł, a roboty budowlane zakończyły się 18 października 2016 r.

Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza

Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza

Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza

 

Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza

Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa Chodkiewicza Przebudowa ChodkiewiczaPrzebudowa Chodkiewicza 

 

drukuj (Przebudowa ul. Chodkiewicza w Izabelinie)

Budowa dróg rowerowych w gminie Izabelin

Zakres_ZIT

Dnia 29 lipca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, „Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT- typ projektów- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej- ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

          Projekt obejmuje utworzenie dróg rowerowych w ul. 3 Maja od ul. Estrady (gdzie ma powstać parking dla rowerów) do starej pętli autobusowej w Truskawiu oraz wzdłuż ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza.

Gmina Izabelin stara o wsparcie finansowe w wysokości ok. 4 200 000 złotych.

drukuj (Budowa dróg rowerowych w gminie Izabelin)

Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Mościskach

Oswietlenie_Lesna.png

W sierpniu firma INSTALATOR ze Starych Babic zrealizowała umowę polegającą na budowie  punktów oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Mościskach. Wartość robót wyniosła 34 688,29 zł.

drukuj (Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Mościskach)

Oświetlenie ul. Kampinoskiej w Hornówku

Oswietlenie_Lesna.png

W grudniu 2016 r. firma INSTALATOR ze Starych Babic wybudowała 4 punkty oświetlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej w Hornówku. Wartość robót wyniosła 20 383,02 zł.

drukuj (Oświetlenie ul. Kampinoskiej w Hornówku)

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski

W listopadzie Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach wzbogaciła się o nowy pojazd. Jest to lekki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Forda Transita, wyposażony m. in. w zbiornik wody o pojemności 750 l, zbiornik czynnika pianotwórczego, agregat wysokociśnieniowy, wyciągarkę elektryczną oraz wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia.  Samochód ten zastąpi wysłużony 18-letni pojazd Lublin, znacząco podnosząc sprawność taboru OSP w naszej gminie.

Samochód dostarczyła firma FRANK-CARS z Częstochowy. Wartość dostawy to 283 650 zł.

Przebudowa Brzozowej Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60 000 zł.
Przebudowa Brzozowej

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 141 825 zł.

 

Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej

drukuj (Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski)

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer