Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

  2016.12.28
  Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" ogłosiło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na przedsięwzięcia: zakładanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej.
 • Sztuczne lodowisko w Izabelinie

  2016.12.28

  LODOWISKO już CZYNNE!

  ZAPRASZAMY!!!

 • Życzenia świąteczne

  2016.12.23
  Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
 • Budżet na 2017 rok został uchwalony!

  2016.12.23
  Na ostatniej Sesji Rady Gminy Izabelin uchwalono budżet na 2017 rok
 • Rozwój sieci dróg rowerowych w metropolii warszawskiej

  2016.12.20
  W dniu 16 grudnia 2016r. (piątek) odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano założenia współpracy metropolitalnej w kontekście wspierania niskoemisyjności w ramach jednego z celów Strategii ZIT WOF – poprawa jakości przestrzeni. Ponadto przekazano informację na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
 • Ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego

  2016.12.15
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Ponowne ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego o przetargu

  2016.12.15
  Kampinoski Park Narodowy informuje o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dziekanów Leśny przy ul.M.Konopnickiej 67, Gmina Łomianki.
 • Meldując się i rozliczając PIT w Gminie Izabelin zyskamy więcej!

  2016.12.08
  Wszyscy pragniemy, by nasza wyjątkowa zielona gmina się rozwijała, by z każdym kolejnym rokiem była ładniejsza i zapewniała coraz wyższy komfort życia nam - Mieszkańcom. Pragniemy, by było więcej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, dobrych dróg i chodników dla pieszych, lokali komunalnych dla potrzebujących będących ofiarami zdarzeń losowych, dobrze utrzymanej zieleni, ścieżek rowerowych, lamp ulicznych, miejsc rekreacji i sportu do spędzania wolnego czasu i integracji społecznej oraz by był porządek i czystość oraz jak najmniej ciemnych ulic, korków, dziur, przełomów i kałuż na naszych drogach.
 • Plan rozwoju sieci parkingów "Parkuj i Jedź"

  Plan rozwoju sieci parkingów "Parkuj i Jedź"

  2016.12.08
  W dniu wczorajszym w Urzędzie m. st. Warszawy odbyła się konferencja prasowa, podczas której Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Pan Michał Olszewski oraz Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju - Pan Maciej Fijałkowski zaprezentowali plan rozwoju sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej, w tym konkretne projekty, które otrzymały dofinansowanie z UE w ramach ZIT.
 • Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ zaprasza na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów

  2016.12.07
  13 grudnia 2016 r. godz. 12:00 i 16 grudnia 2016 r. godz. 17:00 w sali przy bibliotece w Czosnowie, ul. Gminna 6

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.