Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Aktualne zasady i ograniczenia

  Aktualne zasady i ograniczenia

  2020.08.11

  Przypominamy o obowiązku utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi oraz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

  Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni,
  • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.
 • Zmiany w pracy urzędu

  Zmiany w pracy urzędu

  2020.08.10

  Od 10 sierpnia wznawiamy podział pracowników na dwa zespoły pracujące w systemie rotacyjnym.

  Większość spraw można załatwić elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

  W sprawach wymagających obecności w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie i umówić z pracownikiem.

  W celu dostarczenia dokumentów do urzędu, należy umieścić je w urnie stojącej przy wejściu głównym do urzędu.

  Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 22 722 89 32 lub 22 72 89 30.

 • Zestawienie służb ponadnormatywnych Policji Ruchu Drogowego

  2020.08.10

  Przedstawiamy państwu zestawienie służb ponadnormatywnych Policji Ruchu Drogowego. Lista będzie aktualizowana.

 • Dnia 14 sierpnia (piątek) Urząd będzie nieczynny

  Dnia 14 sierpnia (piątek) Urząd będzie nieczynny

  2020.08.10

  Dnia 14 sierpnia (piątek) Urząd będzie nieczynny.

  Więcej informacji dostępnych jest w Zarządzeniu Nr 140/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 13 marca 2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Izabelin i ustalenia terminu ich odpracowania.

  http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/przepisy/zarzadzenia/2020/140.2020.pdf

 • -

  Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin inspektora ds. ochrony środowiska

  2020.08.07

  Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin Inspektor ds. ochrony środowiska

 • Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin

  2020.08.07

  Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin oraz Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 174/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin.

 • Informacja w sprawie biletów autobusowych na przejazd linią Z10

  Informacja w sprawie biletów autobusowych na przejazd linią Z10

  2020.08.07

  Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach UG Izabelin, przekazanymi wcześniej przez Zarząd Transportu Miejskiego na całej linii autobusowej Z10 obowiązują bilety ważne w I strefie biletowej. 

  Pasażerowie posiadający bilety ważne w I strefie, na których w trakcie kontroli biletów nałożono karę za brak ważnego biletu, proszeni są o składanie w ZTM odwołań od wezwania do zapłaty: https://warszawa19115.pl/-/odwolanie-od-wezwania-do-zaplaty-zarzad-transportu-miejskiego-

  Informacja pasażerska w pojazdach na linii Z10 zostanie uzupełniona przez ZTM o informacje dotyczące obowiązującej w pojazdach taryfy.

 • Awaria sieci wodociągowej

  Awaria sieci wodociągowej

  2020.08.06

  W wyniku awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 22:00 na terenie wsi Truskaw, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B oraz Sieraków.

 • Awaria sieci wodociągowej Izabelin C

  Awaria sieci wodociągowej Izabelin C

  2020.08.06

  Awaria sieci wodociągowej Izabelin C ulica Krasińskiego i ulice w promieniu 300 metrów minimum do 19.00

  Prosimy o śledzenie informacji.

 • Skazani na SMOG cz.2

  Skazani na SMOG cz.2

  2020.08.05

  Od kilku tygodni staram się sukcesywnie docierać do mieszkańców naszej gminy, którzy jeszcze posiadają piece na paliwa stałe. W trakcie rozmowy nakłaniam mieszkańców do skorzystania zarówno z dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany pieca jak również zachęcam do ubiegania się o dotację z programu Czyste Powietrze. Czasem takie rozmowy przeradzają się w decyzję o wymianie pieca co powoduje, że wykonywana praca ma sens.

  Wymiana pieców to najbardziej namacalny i mierzalny aspekt walki o czyste powietrze - jestem w stanie pokazać: ile już pieców zostało wymienionych, ile jeszcze mamy do wymiany, ile mniej spalamy węgla, ile mniej produkujemy zanieczyszczeń powietrza etc. To czego nie jestem w stanie zmierzyć i pokazać to na ile dobre praktyki utrwaliły się w nas samych…

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.