Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii

  Doceńmy wolontariuszy czasu pandemii

  2020.09.08

  Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

 • Mazowieckie Impulsy Kultury

  2020.09.08

  Do 15 października potrwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznawana jest animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

 • Bieżąca sytuacja komunikacyjna

  2020.09.08
  • W bieżącym tygodniu prowadzone są prace związane z przygotowaniem drogi i oznakowania do otwarcia drogi 3 Maja w Izabelinie.
  • 11 września (piątek), w godz. 10.00-11.00 przywrócony zostanie ruch w ulicy 3 Maja, na odc. od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego
  • Linia Z10 zostanie zlikwidowana, a 210 rusza pierwszym poranym kursem od 12 września.
  • W Mościskach bez zmian - prowadzone są prace związane z dodatkowymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej, w drugiej poł. miesiąca nastąpi odtworzenie nawierzchni.
 • Rozpoczął się spis rolny!

  Rozpoczął się spis rolny!

  2020.09.07

  Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

 • Program „zdalna szkoła +

  Program „zdalna szkoła +

  2020.09.04

  Gmina Izabelin w ramach projektu „zdalna szkoła +” pozyskała grant w wysokości 44 999,00 zł  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom.

 • Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

  Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

  2020.09.04

  Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Izabelin - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Bieżącego Utrzymania.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
  • Realizacja zadań związanych z administrowaniem siecią dróg gminnych;
  • Realizacja zadań związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych;
  • Realizacja zadań związanych z organizacją publicznego transportu drogowego na terenie gminy;\
  • Nadzór i opiniowanie postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego;
  • Nadzór nad utrzymaniem terenów gminnych; Organizowanie prac społecznego zespołu ds. poprawy komunikacji i mobilności w gminie Izabelin.
 • Pilotażowego Programu Usług Teleopiekuńczych dla osób 60 +

  Pilotażowy Program Usług Teleopiekuńczych dla osób 60+

  2020.09.03

  Przy wsparciu Elżbieta Lanc oraz MCPS 19.04.2020 Gmina Izabelin złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania własne gminy Izabelin, związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2021

  Adresatami pilotażowego programu usług teleopiekuńczych jest 20 mieszkańców gminy Izabelin powyżej 60 roku życia, osoby samotnie zamieszkujące, niesamodzielne, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Rusza VI edycja Mazowieckiego programu stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2020/2021

  Rusza VI edycja Mazowieckiego programu stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2020/2021

  2020.09.02

  Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu. Jeśli osiągasz wysokie wyniki w nauce przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, złóż wniosek i zostań Stypendystą w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. 

 • Warsztaty psychologiczno-rozwojowe dla kobiet

  Warsztaty psychologiczno-rozwojowe dla kobiet

  2020.08.31

  O mądrości, delikatności i sile, czyli jak być kobietą i tworzyć a nie niszczyć - warsztaty psychologiczno-rozwojowe dla kobiet, które pomogą nam odkryć w sobie twórcze potencjały

  Warsztat poprowadzi Beata Chmielewska

 • Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

  Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

  2020.08.31

  Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Stronicowanie

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.