Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Za nami pierwsze warsztaty - mamy projekt statutu!

9 stycznia przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty z młodzieżą.

 

Na warsztaty przybyło więcej osób niż było zapisanych, czyli dziesięcioro młodych społeczników, zainteresowanych rozwojem Gminy Izabelin. Podzieliliśmy się na 3 grupy, które w 25 minutowych turach omawiały różne kwestie dotyczące powstania Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin. Przy pierwszym stole omawiane były kwestie statutu oraz ordynacji wyborczej, przy drugim powstawała mapa potrzeb izabelińskiej młodzieży, a przy trzecim pochylaliśmy się nad budżetem, ale także formami komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej MRGI. Wierzymy, że uczestnicy wyszli równie spełnieni i zadowoleni co my. Pomysłów jest wiele i trzeba je jeszcze uporządkować, dlatego z niecierpliwością czekamy na sukces drugiej tury warsztatów!

 

Pierwsze efekty warsztatów już są - poza poszerzeniem horyzontów i zwiększeniem świadomości potrzeb młodzieży, stworzyliśmy PROJEKT STATUTU. Koniecznie się z nim zapoznaj, a jeśli masz uwagi - przekaż je nam mailowo na adres mrg@izabelin.pl.

Jeśli chcesz porozmawiać - przyjdź na warsztaty w najbliższy czwartek (16 stycznia) o godz. 16.00 do Szkoły Podstawowej w Izabelinie (zachęcamy zapisać się na warsztaty, również na maila mrg@izabelin.pl).

 

Możesz też przyjść na spotkanie z Wójtem Gminy Izabelin - 24 stycznia o godz. 18.00 w Villi, ul. Matejki 25, Izabelin C

 

Czekamy na wasze pomysły, opinie i propozycje.

 • 81902882_476332263299229_3449942479195865088_n
 • 82032950_539090260283300_1977705703913029632_n
 • 82947284_1559129627589378_2771172157042982912_n

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.