Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mały grant – co to takiego?

Tzw. małe granty (czasami określane jako małe dotacje) są uproszczoną formą udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. To dotacja bez konkursu. Ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa – jest to jej pomysł i jej inicjatywa.
O udzielenie dotacji w trybie tzw. małego grantu mogą wnioskować  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady udzielenia dotacji w trybie małego grantu:
1.    organizacja pozarządowa jednorazowo może wnioskować o maksymalnie 10.000,00 zł (lub mniej),
2.    zadanie (projekt) może być realizowany maksymalnie przez 90 dni (uwaga! 90 dni to krócej niż 3 miesiące kalendarzowe), 
3.    projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku kalendarzowego (nie może być to przełom roku)
4.    łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20.000 zł,
5.    w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Wójt, na okres 7 dni kalendarzowych, zamieszcza ofertę:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin,
b)    na stronie internetowej Gminy,
c)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, 
6.    każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić do niej uwagi,
7.    zadanie może być w 100% sfinansowane ze środków dotacyjnych (tzw. powierzenie realizacji zadania) lub koszty realizacji zadania mogą być podzielone pomiędzy organizację a samorząd (wówczas mówimy o wsparciu realizacji zadania),
8.    oferta realizacji zadania musi zostać przygotowana wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem, określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9.    po upływie terminu wywieszenia oferty i zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu, Wójt niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania.

Aktualne wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są pod linkiem:
mały grant - wzory dokumentów

Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

drukuj (Mały grant – co to takiego?)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-07-01

 

MAŁE GRANTY ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

 


drukuj ()


 

MAŁE GRANTY ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

 


drukuj ()


 

MAŁE GRANTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

 


drukuj ()

Oferta małego grantu - Edukacyjne warsztaty dla dorosłych, dotyczące przygotowywania kosmetyków naturalnych

Oferta małego grantu - Edukacyjne terenowe warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków

Oferta małego grantu - Warsztaty rozwojowe dla mieszkańców Gminy Izabelin

Oferta małego grantu - Konkurs Fotograficzny "Z pięknem przyrody przez granice"

Oferta małego grantu - Mistrzostwa Świata karate WUKF, Ckuj-Napoca, Rumunia

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin

Oferta małego grantu - Organizacja letniego wypoczynku zuchów i harcerzy z terenu Gminy Izabelin w 2021

Oferta małego grantu - Warsztaty "zdrowie i bezpieczeństwo"

Oferta małego grantu – Joga na świeżym powietrzu

Oferta małego grantu - Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2021

W dniu 22 grudnia 2020 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2021”.

 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

 


Oferta małego grantu - Torby na pieczywo z ekologicznym i afirmacyjnym przesłaniem od mieszkańców dla mieszkańców

Oferta małego grantu – Ratunku, emocje!

Oferta małego grantu – Warsztaty rozwojowe dla kobiet

W dniu 7 października 2020 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty rozwojowe dla kobiet”.

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin

Oferta małego grantu - Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2020 (cz. 2)

Oferta małego grantu - Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji, kontynuacja

Oferta małego grantu - Niepełnosprawność nie wyklucza - Spotkania integracyjne osób z niepełnosprawnościami z gminy Izabelin

Oferta małego grantu - W szacunku do siebie. Porozumienie bez Przemocy w Przedszkolu w Laskach


Oferta małego grantu - Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji


Oferta małego grantu - Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2020 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

 


Oferta małego grantu - Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji

Oferta małego grantu - IV Piknik Rodzinny AliRun – biegnij z ks. Alim „Miłość jest pierwsza"

Oferta małego grantu - "Wzrost umiędzynarodowienia i zwiększenia wiedzy o kulturze swojego kraju i kulturalnej odmienności młodzieży z innych krajów"

Oferta małego grantu - IV Memoriał im. Zofii Morawskiej

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin, część druga warsztatów i zawodów

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin

Oferta małego grantu – wsparcie rozwoju samorządności uczniowskiej w Izabelinie

VII Konkurs Międzynarodowe Zagadki Matematyczne – oferta tzw. małego grantu

Uproszczona oferta, czyli tzw. mały grant - ognisko dziecięco-młodzieżowe


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

 


Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu: Warsztaty muzyczno – liturgiczne

W dniu 23 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty muzyczno-liturgiczne”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu “Parafialny wyjazd na majówkę”

W dniu 20 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Parafialny wyjazd na majówkę”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu: Warsztaty muzyczno – liturgiczne

W dniu 16 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty muzyczno-liturgiczne”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin

W dniu 16 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja wypoczynku dla młodzieży  z terenu gminy Izabelin”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018

W dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Warsztaty Sensoryczne dla dzieci 2,5-7 lat

W dniu 15 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty Sensoryczne dla Dzieci 2,5-7 lat”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Parafialny wyjazd na narty - oferta tzw. małego grantu


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

 


Oferta realizacji zadania publicznego - tzw. mały grant

Oferta małego grantu - Porozumienie bez przemocy w przedszkolu i w rodzinie

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant pt. Porozumienie bez przemocy w szkole i w rodzinie


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

 


Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant: Moje miejsce na Ziemi

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant: porozumienie bez przemocy

Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer