Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Oferta małego grantu - "Wzrost umiędzynarodowienia i zwiększenia wiedzy o kulturze swojego kraju i kulturalnej odmienności młodzieży z innych krajów"

W dniu 29 maja 2019 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Wzrost umiędzynarodowienia i zwiększenia wiedzy o kulturze swojego kraju i kulturalnej odmienności młodzieży z innych krajów”. 
Oferta została złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

Ofertę złożyła Chorągwie Stołeczna ZHP - Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2, z siedzibą w 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4, wnioskując o dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 9.956,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 29 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. włącznie:
- drogą elektroniczną na adres  b.borys@izabelin.pl 
- lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 
w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.

Oferta dostępna jest na stronie internetowej gminy (w zakładce: dla mieszkańca --> organizacje pozarządowe), na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin (w zakładce: ogłoszenia --> inne) oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń.
 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-05-29

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.