Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, tak by ułatwić jak najszybsze wsparcie dla organizacji.

#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających

Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych "DZIAŁAJ.MY" zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe zarejestrowane/ działające na terenie województwa mazowieckiego do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających”.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Ostatni moment na złożenie wniosku o pożyczkę dla organizacji pozarządowej!

Program Sportowe Wakacje + - edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

ORLEN CZUWAMY! PAMIĘTAMY!

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

„Sportowe Wakacje +” II edycja

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

Fundacja PZU z Kulturą

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.

Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Konkurs grantowy: „Generacja 6.0”

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Patroni Roku 2021

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

W ramach dwuetapowego konkursu zostaną wyłonione najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. 

NOWEFIO 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021. Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

58 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 300 tysięcy złotych w programie grantowym "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO" orgaznizowanym przez Fundację Santander .

Wspólnie dla Regionu - 3 edycja

Ruszyła 3. edycja programu "Wspólnie dla Regionu" organizowana przez Fundacje Lafarge Wspólnie. Można zdobyć od 3000 do 15000 zł na projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wnioski można składać do 28 lutego.

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

Do 8 lutego 2021 r. trwa nabór wniosków pn. „Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce”.
W ramach naboru można uzyskać granty na projekty upowszechniające kampanię „Our Food. Our Future” współfinansowaną przez Komisję Europejską.

XII Edycja Funduszu Naturalnej Energii – GAZ-SYSTEM

Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów

Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.
Konkurs jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

30 GRANTÓW NA 30 LAT BP W POLSCE

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie "30 grantów na 30 lat bp w Polsce". Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację.

KGW – krzepkie i zdrowe

Do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu grantowego „KGW – krzepkie i zdrowe” organizowanego przez Fundacje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi”.

Z Fundacją PZU po lekcjach

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej - projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” organizowanego przez DOZ Fundacja dbam o zdrowie. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów organizuje IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego.
Zgłoszenia można składać do 8 lutego 2021 roku.

Aktywni Obywatele – kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Projekt „Lokalny Animator Sportu”

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Wnioski można składać do 21 grudnia.

Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności"

Do 18 grudnia 2020 r. trwa III tura naboru do Inkubatora "Generator Dostępności".
Zgłoszenie musi dotyczyć rozwiązywania problemów społecznych w obszarze szeroko rozumianej dostępności w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania, a jedynie zarys kierunku, w jakim mają zmierzać prace w Inkubatorze.

I konkurs wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I w 2020 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Odkryj Swój Skarb - II edycja konkursu

Podejmujesz inicjatywy na rzecz małej miejscowości? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”? ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów".

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Uczestnicy projektu będą pochodzili z różnych środowisk i będą reprezentowali różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, psycholodzy i badacze.

Turnusy Uśmiechu - zimowiska 2021

Do 29 września 2020 r. do godz. 12:00 (w południe) Fundacja ING Dzieciom zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu.
Do wygrania są trzy zimowiska - bezpłatne 12-dniowe pobyty dla grup do 50 osób, w ośrodku fundacji w Wiśle.

Konkurs dotacyjny: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”, w ramach którego wspierane będą organizacje, które wspólnie ze szkołą uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Nabór II do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra ogłasza kolejny nabór pomysłów na Innowacje Społeczne - grant 50.000,00 zł. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 1 września można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne.

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Do 24 sierpnia b.r. trwa nabór wniosków do Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”, który ma na celu wzmocnić organizacje, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań i zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i realizować misje organizacji.

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Jeśli Twoja organizacja w 2019 roku nie osiągnęła przychodu 100 000 zł, a ponosisz koszty związane z jej funkcjonowaniem, możesz złożyć wniosek o jednorazową, umarzalną pożyczkę do 5000 zł. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie dzielności przed okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Programu „Sportowe Wakacje +”

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich 

Od 5 czerwca do 30 września lub do wyczerpania puli środków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

PATRONI ROKU EDYCJA 2020

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin.

III edycja konkursu grantowego „Generacja 6.0”

Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy mający poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+. Celem konkursu jest poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz rozwinięcie ich zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, tak by ułatwić jak najszybsze wsparcie dla organizacji. 

Cyfrowa majówka – konkurs Ministra Cyfryzacji na inicjatywy dla lokalnych społeczności

„Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności i to właśnie o organizację takich wydarzeń chodzi. Najważniejsze? Termin. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r. 

O jakie wydarzenia chodzi? To zależy tylko od kreatywności ich organizatorów. Gra miejska, warsztaty, pogadanka, seminarium, aplikacja internetowa, kino plenerowe, piknik cyfrowy, a nawet wyjątkowo ciekawa lekcja informatyki – to tylko kilka propozycji. Im więcej inicjatyw, tym lepiej. 

Kolejna ważna informacja – wydarzenie trzeba zgłosić do 19 maja (to konieczne, by mieć szansę na nagrodę). To nic trudnego. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://koduj.gov.pl/zglos-inicjatywe/ 

W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się – a może i nauczyło – co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście lokalnych seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Zachęćcie mieszkańców, by poopowiadali sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. 

Do konkursu mogą się zgłosić wszyscy: całe szkoły, czy gminy, ale i pojedyncze, prywatne osoby. Czekamy na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, przedszkoli, bibliotek, organizacji pożytku publicznego, domów kultury, strażaków, czy lokalnych przedsiębiorców. 

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” - Edycja 2019

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło czwartą edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” oraz rozpoczęło przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Program „Europa dla obywateli”

Program „Europa dla obywateli” przyjęty na lata 2014–2020 ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców Unii Europejskiej w jej rozwój, a także otrzymanie dofinansowania na realizację zadań związanych z tematyką Programu. Program promuje wspólną historię i wspólne wartości Europy oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za rozwój Unii.

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2018"

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer