Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Odtworzenie ulicy Postępu w Mościskach w dniach 19-20 czerwca

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje, że od 19.06.2023 r. rozpoczną się prace odtworzeniowe ulicy Postępu w Mościskach.

Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie C - przystanek autobusowy „Urząd Gminy 01”

Gmina Izabelin rozpoczyna przebudowę przystanku autobusowego „Urząd Gminy 01”

Utrudnienia w ruchu – ul. Białych Bzów i ul. Kwitnąca w Mościskach

W poniedziałek 22 maja Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  ponownie przystąpi do prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic Białych Bzów i Kwitnącej w Mościskach.

Remont ulic M. St. Warszawy, ul. Estrady na odc. Kampinoska - Arkuszowa

Zawiadamiamy o zamiarze prowadzenia prac związanych z częściową wymianą nawierzchni bitumicznej na ul. Estrady (odc. ok. 400 m pas wschodni) w Warszawie.

Budowa kanalizacji w Mościskach – utrudnienia

Urząd Gminy Izabelin informuje, że 22.03.2023 r. (środa), Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  rozpocznie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic Białych Bzów i Kwitnącej w Mościskach.

W ramach robót będzie wykonywane włączenie kanałów do przepompowni oraz będzie układany nowy kanał w kierunku ulicy 3 Maja. Z tego względu, nie będzie możliwy wyjazd i przejazd samochodami w obrębie miejsca prowadzenia prac. Bardzo prosimy o wystawienie samochodów poza ulice Rumiankową, Jarzębinową, Fiołkową i Białych Bzów – przed godziną 7:00. Ze względu na dużą głębokość wykopów oraz prawdopodobne kiepskie warunki gruntowe, brak przejazdu w obrębie skrzyżowania Białych Bzów i Kwitnącej może być utrzymany przez kolejne 2-3 dni. Po wykonaniu prac w obrębie skrzyżowania, możliwy będzie przejazd do ulic Białych Bzów, Rumiankowej, Jarzębinowej i Fiołkowej. Następnie, Wykonawca zacznie prace od skrzyżowania w kierunku 3 Maja – nie będzie możliwy wyjazd z Białych Bzów w 3 Maja. Szacujemy, że prace od skrzyżowania do 3 Maja mogą potrwać ok. tygodnia, w najgorszym przypadku 2 tygodnie.

Po wykonaniu prac na końcu ulicy Białych Bzów, została zniwelowana skarpa, utwardzona nawierzchnia, a tym samym udrożniony łącznik ulic Kwitnącej, Jaśminowej i Konwaliowej.

Prosimy o korzystanie z objazdu: Białych Bzów – Jaśminowa - Konwaliowa - Sikorskiego - 3 Maja.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • mapa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Postępu w Mościskach

22.11.2022r. (wtorek), Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  rozpocznie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Postępu w Mościskach.

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, od 22.11.2022r. zostanie zamknięta ulica Postępu na odcinku od Estrady do wjazdu na teren stacji paliw BP. Z powodu zamknięcia drogi na tym odcinku, nie będzie możliwy wjazd w ulicę Postępu z Estrady oraz wyjazd z Postępu w Estrady. Prosimy o korzystanie planowanych 2 objazdów przez ulice 3 Maja i Zorzy:

 1. Od strony Mościsk: Estrady – 3 Maja – Sikorskiego – Naftowa – Bakaliowa – Postępu;
 2. Od strony Gminy Stare Babice: Estrady – Zorzy – Sikorskiego – Naftowa – Bakaliowa – Postępu;

Z uwagi na małą szerokość drogi i ostry łuk występujące ulicy Sikorskiego na odcinku od 3 Maja do Naftowej, a tym samym potencjalne trudności związane z manewrowaniem samochodami ciężarowymi, kierowców samochodów ciężarowych dojeżdżających do przedsiębiorstw przy ulicy Postępu zachęcamy do korzystania objazdu przez ulicę Zorzy (od strony Gminy Stare Babice).

 • mapa

Rozbudowa ulicy Sosnowej w Hornówku

„BUD BRUK" Zakład Robót Drogowych informuje, że zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu nr 61/C/2022 z dn. 09.05.2022 od dnia 03.11.2022 do dnia 12.11.2022 wprowadzone zostanie zamknięcie skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Jeżynową.
Dojazd do posesji zapewniony jest od ul. 3 Maja i ul. Kurowskiego.

Informacja o rozpoczęciu robót w ul. Sosnowej w Hornówku

Prace rozpoczynają się przy budowie kanalizacji deszczowej na wysokości posesji Sosnowa 13 (na łuku drogi). Na razie nie przewiduje się żadnych zamknięć ul. Sosnowej, ani braku przejazdu.

 • SKMBT_22322050907470

Czasowa organizacja ruchu w miejscowości Laski - ul. 3-go Maja w rejonie ulicy Przedszkolnej

PODKOWA sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 28.03.2022r. (tj. poniedziałek) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zatwierdzona pod numerem 22/C/2022 w miejscowości Laski – ul. 3-go Maja w rejonie ulicy Przedszkolnej. W/w czasowa organizacja ruchu będzie realizowana podczas prac budowlanych – budowa sygnalizacji świetlnej na ul. 3-go Maja w Laskach.

Przebudowa ulicy Końcowej w Izabelinie C

W związku z rozpoczynająca się przebudową ul. Końcowej w miejscowości Izabelin C. Wykonawca prac Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na zakazie wjazdu na ul. Końcową z wyjątkiem pojazdów budowy, służb ratowniczych oraz dojazdu do posesji. Wykonawca określił czas trwania czasowej organizacji ruchu do 18.09.2021 r. W razie zmian będziemy Państwa na bieżąco informować, poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Izabelin oraz za pośrednictwem newslettera gminnego.

Zwracamy się prośbą o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie wynikające z wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Przebudowa ulicy Końcowej w Izabelinie C

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Mościskach

Przebudowa ulicy Polnej w Hornówku

Wraz z końcem kwietnia rusza przebudowa ul. Polnej w miejscowości Hornówek. Wykonawca prac GÓR-BUD z Korytnicy wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na możliwości poruszania się tą ulicą tylko w celu dojazdu do posesji oraz poruszania się pojazdów budowy. Wykonawca określił czas trwania TOR do 31.08.2021 r. W ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzona wycinka drzew. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. W razie zmian będziemy Państwa na bieżąco informować, poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Izabelin oraz za pośrednictwem newslettera gminnego.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie wynikające z wprowadzonej czasowej organizacji ruchu. Z góry przepraszamy za utrudnienia.

 • mapa organizacja ruchu

Przebudowa ulicy Partyzantów w Laskach w Gminie Izabelin

W związku z rozpoczynająca się przebudową ul. Partyzantów w miejscowości Laski, wykonawca prac BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na objeździe zamkniętego odcinka ul. Partyzantów (pomiędzy ul. Brzozową i ul. Poznańską) dwukierunkowo: ul. Zieloną i ul. Sokołowskiego, dla pojazdów poruszających się w kierunku Warszawy i Lasek. Wykonawca określił czas trwania COR do 30.06.2021 r. W razie zmian będziemy Państwa na bieżąco informować, poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Izabelin oraz za pośrednictwem newslettera gminnego.

Zwracamy się prośbą o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie wynikające z wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

Apel o parkowanie na własnych posesjach i niezastawianie dróg

Mieszkańcy, apelujemy aby w czasie akcji odśnieżania ulic parkować samochody na własnych posesjach i nie zastawiać dróg, ponieważ auta służb prowadzących odśnieżanie nie mogą wszędzie wjechać i usuwać nagromadzonego na drogach śniegu.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Tetmajera w Izabelinie

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje, że m.in. w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie dojścia do szkoły podstawowej oraz do Urzędu Gminy wybudowana została i uruchomiona 2 grudnia 2020 r. sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Tetmajera w Izabelinie.

Informacja drogowa (ul. Łąkowa, skrzyżowanie 3 Maja/Tetmajera, ul. Szymanowskiego)

 • Od 1 grudnia do końca tygodnia będą prowadzone prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej w Mościskach. Wykonawca ułoży nowy dywanik asfaltowy. Prace będą wiązały się z utrudnieniem dla mieszkańców w dostępie do swoich nieruchomości.
 • Od 2 grudnia zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie C. Tym samym zacznie na tym odcinku obowiązywać nowa, stała organizacja ruchu.
 • Na dni 2-3 grudnia planowane są roboty polegające na odtworzeniu nawierzchni przebudowywanego przepustu drogowego w ul. Szymanowskiego na cieku Lipkowska Woda. W związku z powyższym w tych dniach droga może być nieprzejezdna. W przypadku niekorzystnych warunków termin prac może ulec zmianie.
 • treść komunikatu w wersji graficznej

Utrudnienia w ruchu na ul. Podleśnej w Laskach

W związku z przebudową studni chłonnych na ul. Podleśnej w Laskach od dnia 30.11.2020 r. wystąpią czasowe utrudnienie w ruchu i brak przejazdu. Prace przewidywane są na miesiąc grudzień br. Rozpoczną się przy ul. Podleśnej 21, następnie będą prowadzone przy numerze 11.

Jednocześnie informujemy, że ul. Leśna jest już przejedna.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Utrudnienia w ruchu na ul. Leśnej w Hornówku

W związku z przebudową studni chłonnej na ul. Leśnej w Hornówku w dniach 25.11.2020 - 02.12.2020 wystąpi czasowe utrudnienie w ruchu i brak przejazdu.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Utrudnienia w przejeździe na ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego w kierunku ul. Sapiehy

W związku z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Kordeckiego i kładzeniem nawierzchni w dniu 5 listopada 2020 r. czasowo spodziewane jest utrudnienie w przejeździe na odcinku od ul. Wołodyjowskiego w kierunku ul. Sapiehy.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Utrudnienia w ruchu na ul. Poniatowskiego na odcinku za ul. Chodkiewicza

W dniu 28.10.2020 r. w godzinach 8-11 możliwe jest utrudnienie w ruchu na ul. Poniatowskiego na odcinku za ul. Chodkiewicza. Utrudnienie jest spowodowane budową przyłącza kanalizacyjnego do jednej z nieruchomości i może skutkować czasowym (3h) brakiem możliwości przejazdu na wskazanym odcinku.  

Mając powyższe na uwadze wykonawca dołoży wszelkich starań do jak najszybszego wykonania prac i udrożnienia przejazdu.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Ruch zamknięty na ul. Jana Kazimierza

W związku z pracami związanymi z budową odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Kazimierza czasowo zostaje zamknięty na niej ruch. Otwarcie ww. odcinka jest zaplanowane na 13 października 2020

Przywrócenie ruchu na ul. 3 Maja w Izabelinie C i Mościskach

Wykonawca prac przy przebudowie drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego, informuje o przywróceniu ruchu na zamkniętym do tej pory odcinku drogi z dniem 14 września 2020 o godz. 16.00.

Zmiana podawanych wcześniej terminów otwarcia drogi pomiędzy Izabelinem i Laskami wynika z konieczności skoordynowania otwarcia ruchu na ul. 3 Maja w Izabelinie C z pracami prowadzonymi jeszcze przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na odcinku ul. 3 Maja w Mościskach na której w dniu 14 września prowadzone będą ostatnie prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej. Po ich zakończenie, również i ten odcinek zostanie oddany do ruchu w godzinach popołudniowych.

Komunikacja autobusowa wróci do swoich podstawowych tras i rozkładów jazdy z dniem 15 września wraz z pierwszymi porannymi kursami autobusów.

Bieżąca sytuacja komunikacyjna

 • W bieżącym tygodniu prowadzone są prace związane z przygotowaniem drogi i oznakowania do otwarcia drogi 3 Maja w Izabelinie.
 • 11 września (piątek), w godz. 10.00-11.00 przywrócony zostanie ruch w ulicy 3 Maja, na odc. od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego
 • Linia Z10 zostanie zlikwidowana, a 210 rusza pierwszym poranym kursem od 12 września.
 • W Mościskach bez zmian - prowadzone są prace związane z dodatkowymi robotami na sieci kanalizacji deszczowej, w drugiej poł. miesiąca nastąpi odtworzenie nawierzchni.

Komunikat o przedłużonym remoncie ul. 3 Maja i skrót informacji o bieżącej sytuacji komunikacyjnej

Z przykrością informujemy, że remont ul. 3 Maja na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Małachowskiego przeciągnie się o tydzień.
 
Składa się na to kilka czynników między innymi:

 • warunki atmosferyczne w ostatnich dniach, które uniemożliwiają położenie ostatnich warstw asfaltu,
 • dodatkowe roboty budowlane uzgadniane pomiędzy wykonawcą a inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych.

Chcemy wierzyć, że zmiana pierwotnego terminu otwarcia tego odcinka ulicy przyczyni się do jego solidnego wykonania, a już niedługo zapomnimy o trudnościach spowodowanych remontem.

Bieżąca sytuacja remontowa i komunikacyjna wygląda następująco:

 • kolejny etap inwestycji, czyli ostatnia warstwa ścieralna, będzie wykonywana w przyszłym tygodniu,
 • na 7 września wyznaczono termin komisji odbiorowej, która dopuści drogę do ruchu,
 • od pierwszego porannego kursu w dniu 8 września przywrócone zostaną podstawowe trasy autobusów: 210, L7, L18,
 • z uwagi na trwające cały czas prace w Mościskach, linia 210 i L7 będą jeździć obowiązującym objazdem tj. w kierunku do Izabelina przez plac budowy na 3 Maja, w kierunku do Warszawy: Sikorskiego, Ekologiczna, Estrady,
 • z tego też powodu 210 będzie jeździło specjalnym rozkładem jazdy, częściej niż Z10, ale nie będzie to jeszcze powrót do normalnego rozkładu jazdy,
 • podstawowy rozkład 210 zostanie przywrócony z oddaniem do ruchu ul. 3 Maja w Mościskach.

Jednocześnie informujemy, że na wyżej wymienionym odcinku drogi jest skończona i gotowa do użycia ścieżka rowerowa, ma ona swoją kontynuację na odcinku od nowego ronda do ul. Tetmajera i może być alternatywą komunikacyjną podczas tych kilku dni.

Oddanie do ruchu przebudowanego odcinka ul. 3 Maja w Izabelinie C na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Sienkiewicza

W dniu dzisiejszym około godz. 9:00 dopuszczono do ruchu odcinek ul. 3 Maja w Izabelinie C pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza, tym samym na swoje podstawowe trasy wróciły też autobusy linii 210, L7, N58 które do tej pory jeździły objazdem wyznaczonym ul. Krasińskiego. Jednocześnie na ul. Krasińskiego przywrócona została stała organizacja ruchu. Dopuszczenie ruchu zostało wprowadzone warunkowo i związane jest z planowanym na dzień 31.07.2020 r. zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego.
 

Zamknięcie ul. 3 Maja w Izabelinie C - II etap prac od 30.07.2020 r.

W dniu 30.07.2020 r. planowane jest przystąpienie firmy Fal Bruk do drugiego etapu prac związanych z przebudową drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C i związane z tym zamknięcie dla ruchu odcinka drogi pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Jednocześnie w tym samym dniu zostanie oddany do ruchu zamknięty do tej pory odcinek ul. 3 Maja pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu obowiązująca na ul. Krasińskiego.

Remont w Mościskach

W dniu 22.07.2020r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna remont nawierzchni jezdni oraz chodnika zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja w miejscowości Mościska na odcinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego.
W związku z tym wykonawca prac Inwest AG sp. zo.o. sp. k. wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na:

 • chodnik zostaje wyłączony odcinkowo z użytkowania a ruch pieszy zostaje przeniesiony na drugą stronę drogi tj. ciąg pieszo rowerowy i drogę rowerową,
 • na czas prac związanych z wymianą nawierzchni wprowadza się ruch jednokierunkowy z zachowaniem ruchu na kierunku z Warszawy do Izabelina. Pojazdy jadące od strony Izabelina będą kierowane ul. Sikorskiego do ul. Ekologicznej a następnie do ul. Estrady,
 • odcinek ul. Sikorskiego dla pojazdów jadących od strony gminy Stare Babice zostanie ograniczony do ruchu jednokierunkowego bez możliwości dojazdu do remontowanego odcinka ul. 3 Maja od strony gminy Stare Babice.

aktualizacja (22.07.2020 r.):

 • rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni i związane z tym wprowadzenie objazdu zostało przesunięte na dzień 24.07.2020 r. 
 • zgodnie z umową zawarta pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą prac Invest AG, termin zakończenia całości prac związanych z remontem jezdni, remontem nawierzchni chodnika, odtworzeniem oznakowania poziomego i przywróceniem stałej organizacji ruchu to 31.08.2020 r.
 • mapa objazdu

Planowane zamknięcia ruchu na ul. 3 Maja w okresie wakacyjnym

Trwają prace nad opracowaniem przez firmę Fal Bruk projektu czasowej organizacji ruchu związanego z planowanym na pierwsza połowę lipca zamknięciem ul. 3 Maja na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Partyzantów. 

Zmiany w komunikacji miejskiej i objazdy w czasie wakacji

Z dniem 29.06.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza wakacyjne rozkłady jazdy dla komunikacji miejskiej w tym dla linii 210 obsługującej teren Gminy Izabelin.

Zamknięcie odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera wraz ze skrzyżowaniem

Firma FAL-BRUK, wykonawca rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W – ul. 3 Maja w Izabelinie C, poinformował o planowanym na dzień 3 czerwca 2020 r. zamknięciu odcinka ul. 3 Maja pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Tetmajera wraz ze skrzyżowaniem oraz wprowadzeniu z tym dniem czasowej organizacji ruchu.

Objazd zamkniętego odcinka ul. 3 Maja został wyznaczony dwukierunkowo ul. Krasińskiego pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Kościuszki a następnie jednokierunkowo ul. Kościuszki dla pojazdów poruszających się w kierunku Truskawia i ul. Poniatowskiego dla pojazdów poruszających się w kierunku Warszawy.

Powyższa zmiana dotyczy również komunikacji autobusowej dla której wyznaczone zostaną na ten czas tymczasowe przystanki, zlokalizowane w następujących miejscach:

 • na ul. Krasińskiego za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja,
 • na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja,
 • na ul. 3 Maja przed skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego,
 • na ul. Krasińskiego za skrzyżowaniem z ul. Poniatowskiego,

Zwracamy się prośbą o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie wynikające z wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu oraz związane z tym zmiany w pierwszeństwie przejazdu na ul. Krasińskiego i ograniczenia w parkowaniu pojazdów na ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego.

 • autor: Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
 • mapa objazdu

Zmiany w organizacji ruchu przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C

Wykonawca robót przy przebudowie ul. 3 Maja w Izabelinie C planuje w najbliższym czasie wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.

Sygnalizacja świetlna 3 Maja/Partyzantów

W dniu dzisiejszym ZDP przystąpił do prac związanych z budową wzbudzanej przez pieszych sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Partyzantów.

Prace montażowe będą trwały około tygodnia.

 • IMG_20191205_122421_resized_20191205_011819165
 • IMG_20191205_122426_resized_20191205_011817238

Prace drogowe na ul. Rolnej, Bocznej i fragmencie Kampinoskiej w Hornówku

Do końca bieżącego tygodnia firma Instal-Bud przystąpi do prac związanych z końcowym odtworzeniem nawierzchni w ul. Rolnej, Bocznej oraz ul. Kampinoskiej w Hornówku po prowadzonych w zeszłym roku robotach kanalizacyjnych.
Przedmiotem prac będzie wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wykonanej obecnie z destruktu asfaltowego poprzez jej skropienie emulsją asfaltową oraz zasypanie grysem bazaltowym. 
Zakończenie prac drogowych planowane jest na 12 lipca.
 

 • Powierzchniowe skropienie

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Zielonej w Hornówku.

W najbliższych dniach firma MAZDROG Sp. z o.o. przystąpi do wprowadzenia zatwierdzonego wcześniej w Zarządzie Dróg Powiatowych projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Zielonej w Hornówku.

Zatwierdzony projekt, przewiduje wprowadzenie strefy 30km/h, uregulowanie pierwszeństwa przejazdu na zwężeniu drogi przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja oraz przede wszystkim budowę 9 szt. próg zwalniających typu U-16a z kostki betonowej. Zakończenie całości prac przewidziane jest na 10 lipca.

 • ul. Zielona w Hornówku

Budowa ronda w obrębie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza - organizacja ruchu

Zaproszenie na debatę z mieszkańcami i ekspertami na temat: SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ? POPRAWA KOMUNIKACJI W GMINIE I DOJAZDU DO WARSZAWY.

Koncepcja organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie sołectwa Hornówek ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu

Przedmiotem opracowania jest doszczegółowienie koncepcji organizacji ruchu na terenie miejscowości Hornówek w Gminie Izabelin w zakresie oznakowania ul. Kurowskiego.

Przebudowa jezdni w Laskach na ostatniej prostej

Przebudowa odcinka ul. 3 Maja od ronda w Laskach do ulic Szymanowskiego - Partyzantów dzięki bardzo dobrym warunkom atmosferycznym i zminimalizowaniu ruchu wahadłowego zbliża się szybko do końca. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą - zdaniem Wykonawcy - ułożenie trzeciej tzw. ścieralnej warstwy nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni i na drogach dojazdowych powinno nastąpić najpóźniej w dniu 01.08.2018r.

Organizacja ruchu ul. 3 Maja w Laskach - częściowe zamknięcie ruchu od 4 lipca

W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni ul. 3 Maja w Laskach, na odcinku od ul. Partyzantów do ronda, uzgodniona została czasowa organizacja ruchu na okres prowadzenia robót budowlanych.

Droga rowerowa i zmiany w stałej organizacji ruchu dla ulicy 3 Maja

Uprzejmie informujemy, że w związku z budową drogi rowerowej w gminie Izabelin, zgodnie z opracowaną Stałą Organizacją Ruchu (SOR) dla dróg objętych tym zadaniem i pozytywną Opinią Zarządu Dróg Powiatowych nr 43/2017 z dnia 10.07.2017r., nastąpią zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu wzdłuż ul. 3 Maja i Sierakowskiej.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Izabelin w sezonie 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego spowodowanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, intensywne opady śniegu czy gołoledź.

ul. Chabrowa w Mościskach

Zamknięcie zjazdu z ul. Chabrowej na ul. Estrady w Mościskach.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, planującego budowę stacji paliw w rejonie skrzyżowania ul. Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach w pierwszej połowie lipca b.r. zlikwidowany zostanie dotychczasowy, tymczasowy zjazd z ul. Chabrowej na ul. Estrady.

Likwidacja zjazdu związana jest ze zmianą geometrii pasa drogowego ul. Estrady i zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie projektem stałej organizacji ruchu dla w/w odcinka ulicy.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mościska – Etap IV zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 z dnia 27.10.2004 r., wschodni kraniec ul. Chabrowej zostanie zakończony zawrotką, wykonaną do końca sierpnia b.r..

drukuj (ul. Chabrowa w Mościskach)

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-06-11

Oświetlenie drogowe

Zgłaszanie awarii

Drogi na terenie Gminy Izabelin

Drogi na terenie Gminy Izabelin - mapa

 • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-12-01

Zasady zatrzymania i postoju pojazdów oraz ruchu ciężarówek na drogach publicznych

Wraz z zakończonym w ostatnim czasie cyklem spotkań sołeckich, należy zauważyć że duża część pytań oraz zgłoszeń ze strony mieszkańców dotyczyła kwestii nieprawidłowego zatrzymania lub postoju pojazdów w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.
Problematyka oraz zasady zatrzymania i postoju pojazdów na drogach, uregulowana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137) w artykułach od 46 do 50a.

Koncepcja przebudowy ul. Projektowanej w Izabelinie C

 • Spotkania_drogi_na_FB2
Przebudowa zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, pobocza z nawierzchni mineralnej przepuszczającej wody opadowe. Planowane jest również wprowadzenie strefy zamieszkania na całym odcinku ul. Projektowanej, a także wprowadzenie uspokojenia ruchu poprzez tzw. esowanie parkowaniem. W naszej ocenie wpłynie to na ograniczenie prędkości przyczyniając się tym samym do poprawy bezpieczeństwa pieszych.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tego projektu poprzez zgłaszanie swoich uwag do Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania adres e-mail: j.kuzniewicz@izabelin.pl m.slon@izabelin.pl. Czekamy na Państwa uwagi, komentarze sugestie do dnia 4 sierpnia br.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 2 sierpnia 2021 o godzinie 18:00 u zbiegu ul. 3 Maja i Projektowanej. Zapraszamy!

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer