Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Powstaje Młodzieżowa Rada Gminy Izabelin

Powstaje Młodzieżowa Rada Gminy Izabelin

Wójt Gminy oraz Rada Gminy Izabelin planują powołanie w 2020 roku Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin.

Będzie to ciało doradcze, powołane na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada składała się będzie z 15 mieszkańców gminy w wieku 13-19 lat i wybierana będzie w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję.

Menu główne

Aktualności

2020.01.27 Oferta małego grantu - W szacunku do siebie. Porozumienie bez Przemocy w Przedszkolu w Laskach

2020.01.27 Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w gminie Izabelin

Szanowni Państwo, w najbliższych miesiącach czeka nas nowa, duża i trudna inwestycja w naszej gminie. Będzie to rozbudowa drogi powiatowej 3-go Maja w gminie Izabelin, na odcinku od nowego ronda do ulicy Partyzantów w Laskach oraz na odcinku od nowego ronda do ulicy Tetmajera w Izabelinie.

2020.01.23 Wyłączenia prądu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Laskach

Wyłączenia prądu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Laskach

WYŁĄCZENIA PRĄDU 27.01.2020 r. (poniedziałek) Laski

 • ul. Klaudyńska 19b

w godz. 09:00 – 12:00

Stacje: 
01-1060 (LASKI CICHOWSZCZYZNA) obw. 3

Informacja pochodzi ze strony: www.pgedystrybucja.pl

2020.01.22 Za nami drugie warsztaty z izabelińską młodzieżą - mamy mapę potrzeb!

16 stycznia o godzinie 16.00 odbyły się drugie już warsztaty na temat powołania i zasad działania Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin.

Tym razem zmieniliśmy nieco formę pracy działając w jednej dużej grupie. Efekt był jednak równie dobry jak na pierwszych warsztatach. Młodzież, która zdecydowała się na przybycie, bardzo intensywnie i owocnie tworzyła mapy potrzeb Izabelina widziane ze strony młodych, zastanawiała się nad tym w jaki sposób musi MRG działać by być efektywna oraz jak usprawnić komunikację miedzy Urzędem czy CKI a młodzieżą, gdyż teraz często jest ona nieskuteczna.  Dużo czasu poświęciliśmy też na konsultacje projektu Statutu szczególnie w kwestii Ordynacji Wyborczej do MRGI. Większość zgromadzonych opowiedziało się za propozycją nr. II

2020.01.21 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

W dniu 14.01.2020  w hali widowiskowej CKI odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Izabelin. Opracowanie przygotowywane jest przez firmę FPP Enviro z Warszawy. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki inwentaryzacji wykonanej w terenie oraz ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Przedstawiono wstępne założenia koncepcji zagospodarowania wód . W drugiej części spotkania mieszkańcy  mogli za dawać pytania i zgłaszać wnioski.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
centrum280120