Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024

Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024

Z biernego prawa wyborczego skorzystało 11 osób. 

Lista kandydatów na sołtysów. 

Menu główne

Aktualności

2019.09.13 Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat

2019.09.13 Wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej

2019.09.12 Wyłączenia prądu 18 września 2019 r. (środa) w Izabelinie B w Laskach

2019.09.12 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Wójt Gminy Izabelin informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 23 września i potrwa do 22 października 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 30 listopada 2019r.

 

2019.09.12 Relacja ze spotkania konsultacyjnego z Mieszkańcami i udziałem ekspertów z dnia 10 września 2019 roku

Na Państwa uwagi do konsultowanego projektu Zrównoważonego Planu Mobilności czekamy do 18 września 2019 roku

Uwagi można przesłać na adres e-mail: transport@izabelin.pl
lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin w pokoju nr 5 (referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa).

Poniżej relacja ze spotkania z Mieszkańcami.

Relacja wideo

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.