Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

2018.03.22 Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego!

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres biuro@lgdkampinos.pl do dnia 26 marca 2018 r. godz. 16:00, na formularzu zgłaszania uwag do LSR.

2018.03.22 Finansoaktywni ogarniają wydatki. Nowa misja dla uczniów

  • Startuje czwarta edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF 
  • Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy.
  • W tym roku program kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (7 klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2018.03.16 Informacja dla mieszkańców o sytuacji w zakresie wdrażania gminnego programu wsparcia wymiany kotłów CO oraz zrealizowanych i planowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Izabelin

Rada Gminy Izabelin w dniu 13 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne, obecnie prowadzony jest nabór wniosków.

2018.03.16 Biegacze aż do bólu, seans filmowy w Centrum Kultury Izabelin

Pierwszy polski film o bieganiu będzie można obejrzeć bezpłatnie w Centrum Kultury Izabelin 23 marca o godz. 10:00 i 19:00.

2018.03.16 Gmina Izabelin w Mazowieckiej Unii Światłowodowej

W dniu 15 marca 2018 r. Gmina Izabelin reprezentowana przez Zastępcę Wójta Ryszarda Haczeka przystąpiła w charakterze sygnatariusza wraz z 15 innymi gminami do - realizowanego pod auspicjami Orange – porozumienia o utworzeniu  Mazowieckiej Unii Światłowodowej.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter